Број 2208 понеделник, 16 октомври 2006


МАРКЕТИНГ


 

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМЕН И ОГЛАСЕН ПРОСТОР 2006

Страна Формат Црно-бела Колор
Насловна см2 - 1.8
Внатрешна см2 0.50 0.70
1/1 страна (262x376 мм) 380.00 500.00
1/2 страна (262x185 мм) 200.00 300.00
155x185 мм 130.00 175.00
102x185 мм 80.00 110.00
Последна см2 - 1.1

 Ширина на: една колона – 48 мм, две колони – 102 мм, три колони – 155 мм,
четири колони –
207 мм, пет колони – 262 мм

 

МАГАЗИН+

Последна колор - страница (204х270 мм)

550 €

Колор - страница (втора и претпоследна) (204х270 мм)

500 €

1/1 рото колор внатрешна (185х250 мм)

250 €

1/2 рото колор внатрешна (185х124 мм)

130 €

см2 на насловна колор

1.8 €

см2 внатрешна колор

0.5 €

 Барањето за посебен простор ја зголемува цената за 20%.

 Горенаведените цени се во Евра без вклучен 18% ДДВ.

© 2001 Утрински Весник, сите права задржани