Број 936 понеделник, 16 октомври 2006


  Дневник

   

 

Кандидатски листи на партиите за пратеници

ВМРО-ДПМНЕ

и ЛПИЕ 1: Никола Груевски, Зоран Крстевски, Петар Наумовски, Ѓорѓи Оровчанец, Живко Попов, Александар Пандов, Голупка Нечевска-Цветановска, Данило Глигороски, Трајко Вељаноски, Васил Гаџовски, Жарко Јанкоски, Аида Ѓорѓиева, Љупче Ристески, Зоран Трајчевски, Љубен Гугувчевски, Ирена Мишева, Томе Секуловски, Јулијана Шалева, Снежана Георгиевска, Слободанка Гошева.

ИЕ 2: Стојан Андов, Љупчо Балкоски, Чедомир Кралевски, Коце Трајановски, Александар Флоровски, Игор Гиевски, Александар Шиколе, Миле Јакимовски, Зора Геческа, Љупчо Несторовски, Гоце Велјановски, Наташа Спасовска, Мирче Трпевски, Петре Латиновски, Горан Мијоски, Лилјана Петрушевска, Мирјана Русевска, Ленче Нелоска, Зоран Коцевски, Нада Маневска.

ИЕ 3: Љубе Бошкоски, Сашко Кедев, Слободан Даневски, Ѓорѓи Трендафилов, Михајло Георгиевски, Ванчо Стаменков, Марија Којзеклиска, Ристо Пејоски, Милка Митковска, Димитар Двојаковски, Васил Гаврилов, Сашко Ефтимовски, Чедомир Ристовски, Стевче Ристовски, Ванче Мијалчев, Антоние Ташев, Васа Арсова, Лилјана Топуковска, Александра Гацова-Митева, Јанка Михаиловска.

ИЕ 4: Марјан Ѓорчев, Жарко Караџоски, Силвана Бонева, Љупче Мешков, Орданчо Тасев, Блаже Стојаноски,. Ѓоре Палошковски, Илија Србиновски, Ефтим Манев, Сашо Богданоски, Васко Шутаров, Златка Стамнова, Љупчо Соколов, Ристо Георгиев, Гоце Мавчев, Георге Николов, Рената Керпичоска-Бошеска, Ленча Тодоровска, Оливера Долдурова, Трајанче Кочоска.

ИЕ 5: Љупчо Георгиевски, Слободан Чашуле, Спиро Мавровски, Драго Шајноски, Ристана Лалчевска, Илија Китаноски, Аднан Ќахил, Наум Симјановски, Славица Секулоска, Неделко Попгошев, Весна Трајковска, Никола Јованоски, Снежана Најдовска, Мирјана Крлеска, Злате Крстески, Митре Анѓелкоски, Анета Стефановска, Димитри Мартинов, Никола Котевски, Петко Кутаноски.

ИЕ 6: Ганка Самоилова-Цветановска, Војо Стојаноски, Ѓоко Серафимоски, Реџеп Реџепоски, Јулијана Николиќ, Љубиша Божиновски, Дарко Димитриески, Војо Гоговски, Јовица Страшевски, Милан Наумовски, Сејдија Фазлиоски, Стево Момироски, Јанко Билбилоски, Борче Брајковски, Фона Самандурова, Наташа Саздовска, Мирсада Џемоска, Зоран Герасимовски, Доста Самојловска- Наумческа, Гордана Несторовска.

Коалиција "За Македонија заедно"ИЕ. 1 Бранко Црвенковски, Радмила Шекеринска, Лилјана Поповска, Илија Филиповски, Игор Ивановски, Андреј Жерновски, Елеонора Петрова-Митевска, Љупчо Јордановски, Јани Макрадули, Каролина Ристова, Зоран Шапуриќ, Борис Кондарко, Есад Рахиќ, Весна Борозан, Благородна Мингова-Крепиева, Нелко Стојановски, Борко Ангелковски, Ацо Спасовски, Зерин Абаз, Виолета Анастасиевска.

ИЕ. 2 Трифун Костовски(независен), Владо Бучковски, Јово Манасиевски, Иван Стоиљковиќ, Неждет Мустафа, Рафет Муминовиќ, Иван Анастасовски, Славица Грковска, Ристе Бислимовски, Петар Апостолов, Славица Станковска, Киро Дојчиновски, Сашо Дохчев, Тома Глигориевски, Чедомир Поповски, Олгица Величковска-Спасовска, Љубе Ристовски, Наталија Велковска, Андријана Нелковска, Љупка Георгиева.

ИЕ. 3: Тито Петковски, Славко Петров, Мите Николов, Каме Петров, Ванчо Георгиев, Наташа Биковска, Соња Липиткова, Јорданчо Михајловски, Ангел Димитров, Благој Голомеов, Никола Апостоловски, Емилија Костадинова, Сашо Максимовски, Душко Павловски, Розинка Ефремова, Љубе Костов, Митко Штерјов, Марија Настова, Николина Попчевска, Тодорче Петрушевски.

ИЕ. 4 : Петар Гошев, Ѓорѓи Спасов, Тале Керамитчиовски, Цветанка Иванова, Ана Андова, Никола Ќуркчиев, Роза Топузовска-Каревска, Јанаке Витановски, Драган Ѓорѓиев, Лилјана Ивановиќ, Никола Камчев, Благоја Гешовски, Владо Паунков, Зоран Заев, Добре Кековски, Јован Димитриев, Силвана Петкова, Ферус Мемет, Димитар Гегов, Слаѓана Богдановиќ.

ИЕ. 5 : Никола Поповски, Ангелка Пеева- Лауренчиќ, Томе Тромбев, Кенан Хасипи, Цветанка Гашовска, Светле Јаневска, Кире Гештаковски, Слободан Најдовски, Владо Илиевски, Коста Прешовски, Борче Петковски, Ристе Новаковски, Здравко Петревски, Марија Чичиновска, Гоце Јанковски, Јулијана Глигоровска, Николче Трајковски, Никола Јаневски, Божидар Чона, Стојна Ристовска.

ИЕ. 6 Илинка Митрева, Зоран Томиќ, Славе Арсовски, Тасим Сулејмановски, Гајур Сарач, Стојко Пауновски, Павле Тодоровски, Реџо Муслиовски, Душан Георгиевски, Михајло Костовски, Гордана Дојчиновска, Ленче Стефановска, Зоран Кировски, Џенан Џеладин, Валентина Поповска, Анета Божинова, Садула Јакуповски, Фаница Велковска, Душан Богдановски, Тодор Динговски.Демократска

партија на

Албанците

ИЕ 1: Мендух Тачи, Мевљан Таири, Имер Селмани, Исмет Јакупи, Флорија Латифи, Мемет Мустафа, Фадис Шабани, Хазби Топојани, Илми Селами, Екрем Тачи, Решат Чилафи, Надире Хасани, Имер Дервиши, Мухарем Имери, Лорета Сали, Демирали Рамани, Лулиета Ахмед, Асан Рамадани, Васфие Лимани, Елвира Реџепи.

ИЕ 2: Фатмир Асани, Фатмир Етеми, Џељадин Алими, Исуф Сефери, Сами Шаќири, Теута Златку, Мевлиде Зулфиу, Шејназе Ајдини, Елмаз Исени, Шаип Зенели, Сулејман Мемеди, Садула Камбери, Теута Реџепи, Фатмире Ајдини, Ветон Ибрахими, Африм Салиу, Башким Османи, Бељги Шаини, Сами Ибриши, Елфет Исмаили.

ИЕ 3: Максут Бакиовски, Ељми Ќерими, Фети Исејновски, Енвер Бејлуров, Илјас Мемети, Идриз Хасани, Сејфи Емрулов, Мирадие Ајдини, Сабри Кадриов, Нуредин Максудов, Фазли Имеров, Бедри Сезалари, Ениса Факиќ, Ивзо Ахмедов, Екрем Таировски, Нермина Адили, Феми Касуми, Фатмире Касуми, Фитанет Фермини, Ѓемазие Ибраими.

ИЕ 5: Џевдет Насуфи, Муарем Неџипи, Нафи Јонузи, Петрит Положани, Луан Мифтаровски, Рамазан Имери, Ментор Ибрахими, Лутфи Саловски, Агни Даути, Неџдете Винца, Шеќерие Јусуфовска, Аџбајрам Ризвани, Флора Села- Кастрати, Раиф Метуши, Веибе Елези, Севдет Адеми, Фатмире Лумани, Садете Зутеја, Ќамил Ќамили, Зикри Ибрахими.

ИЕ 6: Арбен Џафери, Зејди Џелили, Ружди Матоши, Илјаз Халими, Фаик Дервиши, Рамадан Идриз, Замир Дика, Беким Фејзулаи, Џеваир Абдулаи, Веби Беџети, Мујдин Биљали, Исмет Адили, Даут Нуредини, Ферит Рамадани, Мерлинда Салихи, Шпреса Фетау, Фазиле Рахмани, Елмазе Селмани, Резеана Хиса, Адвие Махмуди.ПДП

ИЕ 1: Насер Зибери, Кемал Муслиу, Амди Шабани, Заир Бектеши, Али Демири, Ниметула Алили, Имер Јакупи, Музафере Синани, Муневер Амдии, Мустафа Бериша, Фатиме Исмаили, Бекир Абази, Рамадан Салиу, Фари Реџепи, Ахмед Џемаили, Саут Аслами, Зихра Мемети, Мерита Фејдини, Ферит Елмазовски, Мукадес Јакупи.

ИЕ 2: Исмет Рамадани, Фериз Дрвиши, Шабан Зендели, Ирфан Аземов, Исмаил Исмаили, Фердезе Сулејмани, Нухи Дардишта, Лирије Гаши, Газменд Бакији, Урим Мејзини, Саније Бакиевска, Муабере Гајран, Емине Ќаили, Бујамин Селмани, Таџедин Есади, Бајрам Шабани, Али Далипи, Мурат Ајдини, Реџеп Шаќири, Кадрије Муслиу.

ИЕ 5: Хаџер Алеид, Асим Муса, Тефик Алиоски, Една Мерсими, Исмаилаки Алиу, Мухамед Борова, Минтас Тафилоски, Петрит Далипи, Натмир Жаку, Џемал Јакупоски, Шпенан Џумкар, Емин Мемишоски, Лири Зиба, Арта Елмаз, Мфмедали Ќамилоски, Мевљуде Исмаили, Фаик Шерифи, Назмие Жута, Линдита Рамаданоска, Реџеп Рамчевски

ИЕ 6: Абдурахман Алити, Абдулаи Вејсели, Дашурије Капроли, Нумин Салаи, Мемнуне Уштеленца, Булент Сејдини, Несет Даути, Имер Имери, Гзиме Јахја, Нехат Фаризи, Седат Аручи, Брахим Алилај, Хетем Адеми, Мукадес Селими, Муралем Асани, Вулнет Пачуку, Шафи Арифи, Афердиа Бајрами, Илбер Руфати, Џемадије Хода.ДУИ

ИЕ 1: Рафис Алити, Фазли Велиу, Зулфи Адили, Исмет Лимани, Исни Јакупи, Идриз Неџипи, Неџати Алија, Арбнеш Рамадани, Митат Исмаилов, Изет Меџити, Рами Ќерими, Шпреса Исмаили, Назим Буши, Фета Зибери, Фатиме Алии, Гури Исмет, Ваиде Весели, Вахит Адеми, Зирафет Ибиши, Хатиџе Реџепи.

ИЕ 2: Хисни Шаќири, Назми Беќири, Алил Палоши, Садула Дураки, Исмаил Дарлиштаа, Харула Мисини, Мевлуд Алија, Јакуп Асипи, Рагми Емине, Беќир Саќипи, Лирије Мехмети, Алириза Османи, Сами Фејзула, Зимбери Рамадан Шејназе, Муса Јакуп, Маиде Јашари, Баки Алими, Вјолца Јусуфи, Букурие Мустафа, Алија Мелек.

ИЕ 3: Даим Хисени, Ајтене Алилова, Ирфан Лимани, Заим Сејфулов, Џеваир Камбери, Валдете Таировиќ, Мухамет Садиков, Сафит Јакупи, Ејуп Амедов, Севим Идризи, Муневер Куртиши, , Лулзиме Хамиди, Теута Палоши, Назиф Амедов, Фадил Јашари, Мустафа Беќиров, Мадрид Бајрамовски, Саит Хамити, Насер Османи, Мухамет Бајрами.

ИЕ 5: Гзим Острени, Азиз Положани, Недим Мемишоски, Назлие Даути, Џевдет Алиу, Сејфула Хани, Рамис Мерко, Мукадес Шачири, Афердита Шахин, Ваит Ајро, Џеми Хида, Шпетиме Фида, Али Хиса, Леонора Жута, Зибер Мусаи, Неџибе Мефаилоска, Атлан Муједини, Евдал Акифи, Џевит Зиба, Тополоски Џелал.

ИЕ 6: Али Ахмети, Теута Арифи, Хазби Лика, Невзат Бејта, Агрон Буџаку, Талат Џафери, Ејуп Рустеми, Абдилаќим Адеми, Џеладин Шатку, Хусеини Хусеинџеват, Милаим Ајдини, Аднан Јашари, Агим Џелили, Јусуф Арифи, Селвије Салиу, Идриз Шахини, Семијал Хасани, Хавуше Мустафи, Азизе Велија, Амдије Зенку.

ВМРО-

МакедонскаИЕ 1: Борис Стојменов, Томислав Стевковски, Марија Јовановска, Бранко Зеленков, Славчо Тошев, Марика Манасиева, Милан Талевски, Иван Гогов, Ема Алексовска, Гоце Пешов, Светлана Ристеска-Иванова, Вера Благоева, Методија Јанчески, Миле Стевков, Лиле Ристовска, Сашо Костовски, Ангелчо Ефтимовски, Димче Трајковски, Благоја Србиновски, Дарко Тинтовски.

ИЕ 2: Ненад Ристовски, Оливер Ромевски, Даница Митевска, Славица Лазаревска, Живка Наумовска, Нада Пеева, Мане Манев, Цаца Скендерска, Кирил Псалтиров, Благоја Невчевски, Јелица Салтирова, Бобан Каранфиловски, Голубинка Поповска, Зоран Петковски, Лидија Кипева, Тони Србиновски, Андон Андоновски, Раде Јакимовски, Александар Андонов, Татјана Петрушева.

ИЕ 3: Златко Стојменов, Глигор Џолев, Мери Николова, Никола Нацев, Зорица Иванова, Магдалена Милева, Тоде Стефановски, Елица Арева, Илија Колев, Јордан Георгиев, Панче Вељановски, Сретен Пауновиќ, Милан Мушкарски, Елица Лазаревска, Миле Најдовски, Гоце Марковски, Сашо Душаноски, Мијалче Стојчевски, Сашо Благоевски, Катерина Ѓоргиевска.

ИЕ 4: Звонко Мирчески, Калиопи Ѓетева, Георги Петков, Ангел Запров, Пенита Петреска-Кузманоска, Атанас Пилев, Славица Димитровска, Даниела Миланоска, Костадин Георгиев, Димитар Митрев, Весна филова, Ели Јанческа, Васка Гогова, Борис Паланов, Цветанка Илкова, Душан Ризоски, Војо Лазаров, Сашко Треневски, Димитрија Стојаноски, Цветан Трајкоски.

ИЕ 5: Вангел Симев, Димитар Стојановски, Георги Василев, Петар Нечовски, Никола Макриевски, Лепа Крстевска, Милка Димовска, Нина Миткова, Билјана Поповска, Слободан Јованоски, Вишеслав Крстевски, Влатко Панов, Ѓорѓи Велјанов, Розана Наумоска, Сашо Николовски, Боривој Секуловски, Михајло Трајковски, Ангелина Нестороска, Александар Треневски, Лилјана Ѓорѓиеска.

ИЕ 6: Митре Арсовски, Борис Гегај, Стоиле Стојков, Живко Филиповски, Ацо Змејковски, Силвана Владевска, Александра Филиповска, Саве Симоновски, Славица Велевска-Макревска, Петруш Петрушевски, Цветанка Лукова, Перо Кржевски, Јадранка Јованова, Крсто Трајков, Љубомир Ромевски, Зденко Лукинец, Катерина Ѓошева, Горан Николовски Аце Ристоски, Самир Асимовски.ДА

ИЕ 1: Васил Тупурковски, Радмила Кипријанова-Радовановиќ, Душан Вељковиќ, Борко Андреев, Есма Реџепова Теодосиевска, Благој Чоревски, Страхил Арсовски, Румен Димитриев, Ферхан Кочан, Вера Стојчевска-Антиќ, Георги Канзуров, Ристе Јосифовски, Ѓорѓи Хаџи Мицев, Ефтим Медарски, Тихомир Пиневски, Лорија Ваневска, Боро Борозан, Јагода Ристеска, Маргарита Димовска, Лилјана Гичева.

ИЕ 2: Коле Манев, Владо Момировски, Ѓорѓи Ѓорѓевски, Феркан Бербери, Бедри Рустеми, Живка Христова, Марија Караџовска, Марјан Стојановски, Снежана Милковска, Шенол Османов, Љубе Илиевски, Петар Сибиноски, Тодорка Нешковска, Снежана Драгишиќ, Ѓорѓи Караиванов, Светлана Божиновска-Кузмановиќ, Никола Панчиќ, Марче Каровска, Манолис Лазовски, Љубе Попоски.

ИЕ 3: Ѓорѓи Гацов, Благој Ситновски, Дафинка Аризанова, Гордана Митева, Весна Илиевска, Ванчо Трајковски, тонкица Петровска, Вангел Жаров, Николина Рунчева, Верка Пачарска, Ангел Жабев, Мите Цветановски, Бајро Каришиќ, Венцислав Бондиќов, Ељам Рашидов, Александар Ѓеорѓиев, Боривоје Милановски, Дејан Тричковски, Мишо Догазански, Зоран Богдански.

ИЕ 4: Милан Камчев, Сократ Ефтимовски, Мики Еклер, Убавка Вегова, Блажо Настов, Атанас Прочков, Спиро Спироски, Иванка Соколова, јанко Темелков, Елизабета Тодорова, Васил Влахов, Ѓорѓи Тилев, Кољо Мицев, Мендо Тлаевски, Банчо Јорданов, Душан Печевски, Васка Кочарова, Тодор Тасев, Валентина Симонова, Јадранка Москова.

ИЕ 5: Кети Арсовска-Несторовска, Мирослав Кузман, Георги Пројовски, Гоце Врангалоски, Ѓорѓи Волчевски, Жаклина Сервини, Мирче Лазески, Снежана Русеска, Крсте Сојаноски, Јорго Османли, Пецо Аспровски, Љубица Мигуловска, Беџо Ликароски, Анастас Павлоски, Искра Опетческа, Димитрие Чалевски, Методи Дурловски, Лазе Кузмановски, Виолета Здравеска, Владимир Цветановски.

ИЕ 6: Душко Милески, Радован Исакоски, Јоше Сотировски, Шабан Исмаили, Оливера Маркоска, Наџир Шемовски, Божидар Гроздановски, Соња Ристовска, Стефче Манасиевски, Маја Бошкоска, Тони Петровски, Тодор Јовановски, Витко Матески, Ѓуљџемал Ахмети, Кристина Ал-Јарах, Јовица Илиевски, Наташа Вељановска, Стојна Стамеска, Милан Стојковски, Мена Павлоска.ВМРО-ВМРО, ДППЕСМ,

Македонска

христијанска партијаИЕ 1: Милан Черкезов, Владимир Змејковски, Виолета Ачкоска, Ѓорги Велевски, Сашо Бановски, Иван Георгиевски, Мирослав Тодоровски, Рада Миовска, Искра Челебиќ-Петровска, Лилјана Митковска, Пане Арсов, Зоран Стојадиновиќ, Гојко Рафајловски, Иванка Богданоска, Милош Змејковски, Вељан Стојковски, Весна Јакимовска, Митре Ѓурчевски, Драги Јовевски, Христо Арсов.

ИЕ 2: Јове Кекеновски, Тодор Мучевски, Љубивое Пантиќ, Милорад Ристески, Александар Ристески, Живко Маркоски, Горанчо Јовановски, Гордица Илиевска, Биљана Невчева, Иванчо Петковски, Дафина Тасевска, Стојан Арсиќ, Биљана Рајчинова-Николова, Стефан Крстиќ, Сретко Величковски, Ирина Мирческа, Маре Стојмановиќ, Слободан Стојковиќ, Боривоја Ѓорѓиевски, Душко Миновски.

ИЕ 3: Иван Соколов, Анисија Јорданова-Мајнова, Игно Иванов, Димитар Георгиев, Драган Здравковски, Благојчо Јовевски, Јане Митовски, Магдаленка Јорданова, Милан Ристов, Бранка Заовска, Јордан Козаров, Радован Миновски, Борис Марковски, Виолета Манасиевиќ, Борјана Јаневска, Бранко Ѓоргиев, Бранислав Диманов, Димитар Механџиски, Стое Василевски, Елизабета Додевска.

ИЕ 4: Владимир Џабирски, Илија Карески, Ѓорѓи Марковски, Миодраг Готиќ, Биљана Петреска, Верка Колашева, Крсте Јованов, Никола Марачков, Димитар Пирганоски, Анкица Мицева-Трајкова, Јордан Матевски, Љупчо Попов, Љубен Ѓорѓиоски, Невенка Трајкова, Саветка Филева, Лилјана Богеска, Сретен Цицмиловиќ, Васил Тајтаев, Гоце Дуртаноски, Предраг Пешиќ.

ИЕ 5: Слободан Богоески, Анастасика Попоска, Милица Николовска, Радомир Јорданоски, Томислав Костовски, Ѓорѓија Концолов, Лидија Спасеновска, Владимир Суклоски, Љубица Јанкоска, Аница Митиќ, Горан Ивановски, Христијан Јанкуловски, Драгица Лазарова, Билјана Саздова - Довлева, Ацо Трајковски, Владимир Видановиќ, Јосиф Николовски, Жарко Иванов, Драгица Гаврилова, Душан Бакрески.

СПМ

ИЕ 1: Јован Лазарев, Тодор Каламатиев, Слободан Дончевски, Ненад Јоксимовиќ, Сребре Каранфиловски, Гоце Милошески, Лепа Ивановска, Јелена Апостолоска, Ѓорѓија Најдески, Атанас Кочов, Мите Петровски, Елвир Куртановиќ, Стојан Донев, Сретен Рогов, Билјана Брашнарска, Марина Цветаноска, Лазо Костоски, Георги Клинчаревски, Марија Мицкоска, Рената Саздовска-Колева.

ИЕ 2: Бранко Петковски, Аница Пупиноска, Љубиша Мирковиќ, Драгољуб Ристовски, Миле Димитровски, Јордан Џимревски, Ѓорѓи Доневски, Јагода Глигоровска, Васил Дрвошанов, Душан Тодоровски, Вера Черепналковска, Стојче Божиновски, Божо Рајчиќ, Ангеле Сотировски, Катерина Лазевска, Зоран Трајановски, Владанка Авировиќ, Биљана Бабамова, Јованка Ристовска-Калаба, Ѓуро Атанасовски.

ИЕ 3: Љубисав Иванов - Ѕинго, Панче Пуздерлиски, Александар Гердовски, Бранко Спасов, Ристаки Пантов, Стево Андровиќ, Петре Најдов, Миле Моневски, Радица Лазарова, Виолета Велкова, Вирна Манасиева-Герасимова, Милорад Станковски, Флорентина Шурбевска-Ристовска, Марица Армуш-Јовановска, Миле Димков, Ванчо Ристов, Загорка Јовановска, Кирчо Николов, Војо Спасовски, Јованче Димовски.

ИЕ 4: Зоран Витанов, Христо Халески, Славчо Тодоров, Владимир Аврамов, Снежана Јованоска, Ацо Хаџи-Еленов, Ванчо Стојанов, Ванчо Тагарски, Владо Галев, Анастасија Ѓоргиева, Љуба Илиќ, Станко Јанчески, Анета Јакимовска, Игор Тодев, Станчо Андонов, Зоран Стојанов, Пецо Трајковски, Зорка Митева, Сашко Николоски, Смиљка Грнчарова.

ИЕ 5: Петар Илиевски, Сашо Василевски, Стојан Витански, Атанас Јаковлески, Пеце Ѓаковски, Зоран Жупаноски, Василка Чауле, Коста Павлоски, Љупчо Најденковски, Пецо Ѓорѓиовски, Сашо Алче, Соња Ристовска, Димко Димоски, Маринела Јовановиќ, Јован Крстески, Сузана Инџевска, Филип Мучоски, Светлана Бојчевска, Трајан Вељановски, Елица Илиевска.

ИЕ 6: Видоја Стојаноски, Борислав Пауновски, Звонко Зафироски, Димитрие Бошковски, Себдил Шерифоски, Намик Арсланоски, Јаков Јаковски, Петре Петрески, Светлана Лазаревска, Владимир Трпковски, Стевче Апостолоски, Никола Трифуноски, Тања Крстеска, Валентина Пауновска, Јабланка Веселиновска, Мирослав Дукоски, Феим Авмедоски, Столе Дојчиноски, Живадинка Костоска, Анета Матеска.

(Кандидатските листи на другите партии ќе ги објавиме во утрешниот број)

© 2001 Утрински Весник, сите права задржани