Број 2208 понеделник, 16 октомври 2006


  Економија

   

 

ЕБРД станува акционер во ТТК банка

Комисијата за хартии од вредност ја одобри втората емисија обични акции на ТТК банка АД Скопје. Купувачот на 226.972 обични акции, како што е наведено во соопштението, е Европската банка за обнова и развој со седиште во Лондон. Со оваа емисија основачкиот капитал на ТТК банка ќе се зголеми за 226,97 милиони денари.

КХВ ч дозволи на Стопанска банка АД  Битола  по пат на приватна понуда да ја реализира 13. емисија на акции со 23.300 обични акции во износ од 69.900.000 денари. Цената е 3.000 денари за акција. На петочната седница, Комисијата за хартии од вредност продолжи со разгледување на  предлог-правилниците што произлегуваат од новиот Закон за хартии од вредност. Досегашната работа резултира со 18 финализирани правилници.

© 2001 Утрински Весник, сите права задржани